Dom – Regresskrav fra forsikringsselskap

0 Flares 0 Flares ×

Gjensidige forsikring krevde regress fra vaktmesterselskap da de mente at selskapet ikke hadde oppfylt sine ordinære kontraktsforpliktelser. Det hadde oppstått en betydelig vannskade på et bygg i Moss.

Hjemmel for å direkte kreve oppdragsgiveren hadde de i forsikringsavtaleloven  7-6, men Borgarting lagmannsrett fant at selskapet hadde oppfylt sine forpliktelser etter loven.

Ansvarsgrunnlaget som var anført var erstatningsansvar på grunnlag av mislighold av kontrakt.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×