Personskade

Med erstatningsrett mener vi i realiteten personskade. Skader på «ting» kategoriserer vi under «Forsikring».  Vi hører daglig om skader i samfunnet, ikke minst ved trafikkulykker, i yrke eller ved behandling på sykehus. Skadene har stor velferdsmessig betydning for den som blir berørt  og for den nærmeste familie.  Skadene fører ofte til hel eller delvis inntektsmessig uførhet. Erstatningsretten har således en sentral betydning for den som blir berørt.  Jussen innen erstatningsretten er komplisert og det kreves høy kompetanse for å sikre en riktig erstatning. Innen erstatningsretten arbeider vi med 3 hovedområder: