Kategoriarkiv: Forsikring – Våre saker

Gjenopptak av NPE-sak

Dame fra Nord-Trøndelag fikk oppgjør i 2009 av NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) etter et ankelbrudd, og som ble feilbehandlet på sykehuset. Det ble lagt til grunn at hun ville komme tilbake i sin stilling i 100 %, og erstatningen ble beregnet på dette grunnlaget.

Etter sykeperioden ble imidlertid skaden så belastende at hun ikke maktet å komme tilbake i full stilling. Vi tok kontakt med NPE, som nektet å gjenoppta saken. Det ble vist til å vilkårene for gjenopptak ikke var til stede.

Det ble tatt ut søksmål for tingretten. NPE varslet da at de allikevel ville akseptere å gjenoppta saken, og betalte ut til slutt en tilleggserstatning på over kr. 800 000,-

Forsikring – Erstatning for stormskadet driftsbygning

driftsbygningskade
Skadet driftsbygning

Gårdbruker ble tilbudt kr. 350 000,- fra forsikringsselskapet for driftsbygning som hadde blitt totalskadet etter storm. Tilbudet ble gitt på grunnlag av takst. Partene ble ikke enige.

Forsikringstakeren innhentet egen takst som satte skadene til kr. 1650 000,-

Etter en del forhandlinger ble partene enige om en erstatning på kr. 1 250 000,-

Vår kommentar : Vi opplever svært ofte at erstatningstilbudet fra selskapene ikke på langt nær er reelle i forhold til den virkelige skaden og de rettslige forutsetninger som forsikringsavtalen bygger på.