Fast eiendom

0 Flares 0 Flares ×

Fast eiendom omfatter relativt store rettsområder. Hjem og bolig, enten det er eneboliger, leiligheter, fritidsboliger eller tomtearealer har stor verdi for folk flest.

Vi er hovedleverandør av juridiske tjenster til Norsk huseierforening sine medlemmer.

Vi bistår våre kunder i følgende hovedområder:

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×