Transaksjoner og pant – Boligadvokat

0 Flares 0 Flares ×

Vi bistår våre kunder i forhold til salg og kjøp av fast eiendom. Det er flere forhold som må kontrolleres ved oppgjøret. Avhengig av oppdragets innhold, innebærer det normalt et stort ansvar å håndtere salg og kjøp av fast eiendom.

Ved eksterne oppkjøp er det større juridiske utfordringer, særlig der det gjelder kjøp av næringseiendom vil det normalt medføre en større gjennomgang av eiendomsporteføljen, gjennomgang av leiekontrakter, leietakerne, godkjenninger av bygget, selskapets soliditet, selskapets skattemessige og regnskapsmessige forhold. En full DD (Due diligence) vil alltid innebære intervju med daglig leder, eventuelt med styret.

Due dilligence
Due dilligence

En slik analyse betinger inngående kjennskap til transaksjonsrett, panterett, plan og bygningslov, entreprise, regnskaps-og skatteforståelse og ikke minst en hel del teknisk innsikt. Det siste blir normalt innhentet av ekstern ekspertise.

Rene oppgjørsoppdrag innebærer enklere gjennomganger, men det kan ofte være noe arbeidsomt i forhold til kontroll og gjennomgang av alle transaksjoner.

Det er også vanlig å gjennomføre en begrenset Due Diligence.

For de som ønsker å investere i fast eiendom vil en slik gjennomgang være helt nødvendig.

Advokatkostnader vil bli gitt ut i fra fastpris, normalt ut i fra en bestemt timespris, eller ut i fra en nærmere definert pris.

 

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×