Fast eiendoms grenser – Boligadvokat

Grenser opptar de fleste som eier eller fester en fast eiendom, gårdbrukere og utbyggere m.m.  Størrelsen på arealene har ofte stor betydning for verdi og muligheter for senere utbygging, beiteområder, jaktrettigheter m.m.

Illustrasjon
Illustrasjon

Klarhet ved grenser har således stor betydning, og det er derfor viktig at det finnes gode oppmålingsmetoder og mekanismer for å klargjøre grenser.

Ved grenser på landet er utfordringene ofte større da det foreligger mange eldre dokumenter som dokumenterer grensene og som kanskje ikke finnes lengre.  Gamle grensekjennetegn kan også være forsvunnet for lenge siden.

Vi arbeider også med fradeling av eiendommer. En boligadvokat må kunne sentrale regler innenfor saksområdet.

Advokathonorar: Beregnes etter medgått tid. Grensetvister vil normalt dekkes av en forsikring der man selv dekker en egenandel.