Entreprise og boligoppføring, Plan og bygingsrett – Boligadvokat

0 Flares 0 Flares ×

I entrepriseretten er det også her en egen rettsorden. Denne har i realiteten utgangspunkt Norske standarder (NS) som er blitt utviklet opp igjennom tidene.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Dette har igjen smitt over på forbrukerkjøpslovgivningen (Bustadsoppføringslova). Denne loven har fått mye av de samme misligholdsbeføyelser som i entrepriseretten, f.eks. dagbøter som er standardisert forsinkelsesavgift for en selger.

Som de fleste jurister da ofte ikke kjenner til, vil enkelte av reglene i Bustadsoppføringslova som bl.a. den samme lovtekst som  Avhendingslova ikke inneha samme regel og tolkning på grunn av reglenes forskjellige opprinnelse. Avhendingslova har kjøpslovens system som grunnlag og opphav, mens Bustadsoppføringslova har NS og de ulovfestede prinsipper som gjelder for byggekontrakter.

NS og lovreglene åpner for mange tvistespørsmål og det foreligger en del rettspraksis som avklarer reglene i mange bestemmelser.

Boligutvikling

Vi bistår ved utbygging og utvikling av eiendommer. Det er viktig at man er kjent med systematikken og hvordan man går frem ovenfor de offentlige myndigheter. Det er nødvendig å ha god innsikt i de fleste rettsområdene som regulerer bolig og utvikling, som plan-og bygningsrett, delingsrett, ekspropriasjon, seksjonering m.m.

En boligadvokat må ha god oversikt over de gjeldende reglene som gjelder for oppføring av bygninger, samt god innblikk i tekniske løsninger og sentrale byggeforskrifter.

Advokatkostnader : I private boligsaker dekkes de fleste sakene av forsikringsdekning, med unntak av en egenandel. Bistand til utbyggere vil gå etter vanlige satser og tidsforbruk.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×