Ulykkesforsikring

0 Flares 0 Flares ×
ulykke
Illustrasjonsbilde

Ulykkesforsikring har en del felles forutsetninger og utgangspunkter. Ofte gjelder disse utenfor yrkessituasjonen, dvs. at det er rene fritidsulykkeforsikringer. I arbeid gjelder da ikke forsikringen da de samme forhold dekkes av yrkesskadeforsikring (se under erstatningsrett).

 

Ulykkesforsikringen kan være noe forskjellig, men har normalt et felles utgangspunkt at den dekker et bestemt beløp, typisk i forhold til statens Grunnbeløp eller i forhold til et nærmeste fastsatt beløp i forsikrings polisen i kombinasjon med en medisinsk uførhetsgrad.

Ofte oppstår uenighetene med forsikringsselskapene i forhold til hvor stor den medisinske uførhet er. Ofte er utfordringen at selskapene synes det er tilstrekkelig at det er deres egne leger som selv utreder skaden og vurderer den medisinske invaliditet. Dette er sjelden er god løsning, da disse har en klar tendens til å fastsette et grunnlag som er til fordel for selskapene selv.

Advokatkostnader : I slike saker dekkes  normalt advokatkostander av forsikring, der kunden selv må dekke en egenandel.

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Legg igjen en kommentar