Annen tingskade

imagesPLGYIXKT

Under «annen tingskade» definerer vi forsikringer på biler, båter, fly, spesielle gjenstander m.m

Det er ofte beløpsbegrensninger for skader på disse gjenstandene, ofte begrenset til gjenanskaffelsesverdien.

Et typisk problem er når man har kjøpt en bil rimelig av sin mor eller tante og bilen blir totalskadet i en kollisjon. Selskapet vil ofte vise til at en kan ikke få mer enn det man selv har gitt for bilen, men reglene vil nok gi eieren rett til å kreve det bilen er verd.

Spesielle tingskadeforsikringer er ofte begrenset i forhold til verdi, og da er det denne verdibegrensningen som er bindende.

Advokatkostnader : Disse sakene er som regel dekket av forsikring slik at kunder selv må dekke en egenandel.

Legg igjen en kommentar