Stikkordarkiv: dekningsområde

Dom – Yrkesskade : Næringsdrivende og spørsmålet om han var omffattet av ordningen

En selvstendig næringsdrivende uten yrkesskadeforsikring hadde tidligere vært omfattet av ordningen som ansatt. Han utviklet KOLS og konstateringstidspunktet for sykdommen skjedde etter at han startet som selvstendig næringsdrivende.

Høyesterett som de tidligere retter kom frem til at mannen var omfattet av ordningen. Høyesterett uttalte at Yrkesskadeforsikringsloven §5 kanaliserer ansvaret i forhold til hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig og det var i dette tilfellet riktig å ilegge siste ansvarlige selskap tilknyttet siste arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

Dom – Belastningskade går i utgangspunktet ikke under yrkesskadebegrepet

Høyesterett behandlet sak der en kvinne hadde fått belastningsskade etter å ha flyttet bort flere paller på et vaktskift.

Høyesterett uttalte at dette ikke omfattet av loven. Høyesterett uttalte :

“For at skader ved løft av gjenstander skal være omfattet av det avdempede arbeidsulykkesbegrep, må det være tale om løft av spesielt tunge gjenstander, løft av gjenstander med uventet vekt, løft som ligger utenfor arbeidstakerens normale arbeidsoppgaver, eller løft i en vanskelig arbeidsstilling eller under andre ugunstige omstendigheter.”

Saken ble deretter henvist tilbake til lagmannsrettens behandling, bl.a. fordi lagmannsretten ikke hadde vurdert betydningen av at de ikke hadde vurdert at kvinnen hadde sklidd under arbeidene.